English français deutsch

Lidmaatschap


Het lidgeld bedraagt € 55 per persoon.
Tweede gezinslid € 25.

Overschrijven op rekening 735-0248878-61 op naam van
  • BAB penningmeester
  • Veldstraat 9
  • 3950 Bocholt.
IBAN: BE62 735024887861, BIC: KREDBEBB
Eventueel met vermelding van uw lidnummer.